Bra size survey results – in English!

I decided to post this one in English too. Don’t take me too seriously, I’m not a professional survey person and I suck at statistical stuff. Briefly: A couple of weeks ago I made a little survey, asking body measurements and perceived bra and clothing size from Finnish speaking internet users. I got over 300 entries, and only had to discard a handful (because of typos etc. that couldn’t be fixed). There are some interesting outliers that may be incorrect, but the measurements are plausible, so I didn’t remove them. So the final sample size was 307.

Most respondents were between ages of 20 and 39, living in Helsinki Metropolitan area or other large cities in Finland. Their height distributions seems to be similar to the heights of women of similar age in a recent large study on Finnish population (FINRISKI 2012) and their BMI is slightly higher, but not much so. So at least it looks like the respondents are a decent enough sample of Finnish female young adults that live in cities.

I asked the respondents to measure take their bust measurement standing up, wearing a well fitting, thin bra. The tape should be loose but stay in place.  I asked for the underbust measurement to be taken tightly, exhaling.

The bust measurement varied from 75 cm (29.5 in) to 146 cm (57.5 in), with an average of 100 cm (39.5 in) and a median of 98 cm (38.5). The underbust measurement varied from 63 cm (25 in) to 115 cm (45.5 in), with an average of 80 cm (31.5 in) and a median of 79 cm (31 in). You can see the distribution of the measurements below.

The distribution of bust and underbust measurements

The European band and cup sizes were calculated by the EN 13402 standard. The band size is the closest number to the underbust measurement, by increments of 5 cm. The band sizes ranged from 65 to 115 (30-50 in UK sizes).

EN 13402 band size distribution

The cup size depends on the difference between bust measurement and band size. You can see that according to the standard, many respondents have a cup size that is smaller than AA. That is because their bust measurement is less than 10 cm bigger than their band size. Cup size uses 2 cm increments, so A cup is 10-12 cm difference to band size, B cup 12-14 cm etc. The largest calculated cup size was U.

EN 13402 cup size distribution

UK sizes were calculated by converting the measurements to inches and rounding the underbust measurement to closest even number. The ’plus 4’ method, where 4 inches are added to the underbust measurement to get the band size, gave the following results. Band sizes ranged from 28 to 50 (60-115 in EU sizes). There is not much difference to the EN standard.

Band size distribution with UK +4 method

The cup sizes were calculated from the difference of bust measurement (rounded to closest integer) and band size. Negative number means AA, 0 inch difference is A cup, 1 inch is B cup etc. The largest cup size was L. The UK method uses 1 inch (2.54 cm) increments vs. the 2 cm increments in the EN standard, so fewer cup sizes cover a larger range of measurements.

Cup size distribution, UK +4 method

The plus 4 method rarely gives the best results for women with large busts. The EN standard also tends to give a band size that is too loose. They both originate from the time before Lycra, and were useful because they gave some breathing room with the not so elastic fabrics. Recently a popular approach has been to use the underbust measurement in inches directly as the band size. On my survey, this ’plus 0’ method resulted in band sizes ranging from 24 to 46 (50-105 in EU sizes).

UK +0 band size distribution

The cup sizes were once again calculated from the difference of bust measurement to band size, with one inch increments. They ranged from B to N.

Cup size distribution with the UK +0 method

The most common bra size in both the EN standard and UK plus 4 method was 75D (or 34D), with 80D (36D) coming in second. The percentages were 4.9 % and 3.6 % respectively, with the EN standard calculations. I didn’t calculate the UK +4 percentages (sorry!) but they were probably on a tiny bit bigger (due to the slightly larger increment). I believe the results are similar to many of the ”most popular sizes” reports from various sources.

With the UK +4 method the most common bra sizes were 65FF or 30FF (5.5 %) and 70FF or 32FF (5.2 %).

Now a bit more about the size distributions. With the EN standard, a shop could cater to about 51 % of the respondents by carrying the EU sizes 32-38 A-F. That’s 24 sizes in total. But doubling the size range to 48 sizes won’t get you to 100 % coverage, but just below 80 %. For a coverage of 90 % you would need about 60 sizes. And yet the 10 % that is left out is the 10 % that need supportive bras the most.

With the UK methods you get better coverage because the cup size increments are a bit larger. With just the 24 bra sizes you’d cater to about 62 % of the respondents. The sizes are, according to the +0 method, 28-34 D-GG (60-75 in EU band sizes). It’s possible that this is a range where the +0 method gives good results. A similar size range with the +4 method, 32-38 A-E (70-75 in EU band sizes) covers about 59 % of the respondents.

The data’s not fully explored yet and there’s a lot of stuff I could cover. What would you like to know about?

Kokokyselyn tuloksia

Olen saanut viime viikolla julkaisemaani kyselyyn huikean määrän vastauksia! Tähän mennessä vastaajia on ollut jo yli 300. Se on tosi hieno luku siihen nähden, että vastaaminen vaati hieman vaivannäköä, eikä palkinnoksi ollut luvattu muuta kuin nämä tulokset. Tiedon- ja auttamisenhaluisille tämäkin oli nähtävästi oikein hyvä motivaattori. Kiitokset kaikille vastanneille!

Suurin osa vastauksista on käyttökelpoisia. Muutamassa vastauksessa oli pieniä lyönti- yms. virheitä, jotka huomasin ja pystyin korjaamaan. Kaksi vastausta jouduin hylkäämään. Luultavasti joitakin virheellisiä vastauksia on mukaan jäänyt, mutta kokonaisuuteen ne eivät vaikuttane. Kaikkiaan käsittelin 307 vastausta.

Ensin hieman yhteenvetoa vastaajien taustatiedoista. Tavoitin parhaiten 20-29-vuotiaita, ja seuraavaksi eniten vastaajissa oli 30-39-vuotiaita. Suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa pääkaupunkiseudulta tai muista suurista kaupungeista. Tuloksia ei siis voi yleistää koskemaan koko naisväestöä. Parhaiten ovat edustettuina kaupunkilaiset nuoret aikuiset.

ikäjakauma

asuinpaikka

Vastaajien keskipituus oli 166,4 cm ja mediaani 166,5 cm. Pituusjakauma näyttää kivasti normaalijakaumalta, mikä on aina mukava yllätys.

Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet painoaan, joten painoindeksi on laskettu 292 vastaajalle. Suurin osa, n. 56 %, oli normaalipainoisia (painoindeksi 18,5-24,9). Ylipainoisia tai lihavia (painoindeksi 25 tai enemmän) oli n. 42 %.

Painoindeksien jakauma

Vertasin tuloksia FINRISKI 2012 -tutkimuksen tuloksiin, ja sen perusteella vastaajat olivat keskimäärin jotakuinkin saman pituisia kuin ikäryhmänsä naiset yleensä. Ikäryhmät tutkimuksissa eivät sattuneet ihan kohdalleen, joten vertasin 20-29-vuotiaita FINRISKI-tutkimuksen 25-34-vuotiaisiin ja vastaavasti 30-39-vuotiaita 35-44-vuotiaisiin. Siinä missä tämä kyselyn 20-29-vastaajien painoindeksi oli keskimäärin 25,6, FINRISKI-tutkimukseen osallistuneiden 25-34-vuotiaiden painoindeksi oli keskimäärin 24,0. Kyselyvastaajista 30-39-vuotiaiden keskimääräinen painoindeksi oli 26,7 ja FINRISKI-tutkimuksen 34-39-vuotiaiden keskimäärin 26. Kyselyn vastaajat olivat siis keskimäärin hieman rotevampia kuin ikäryhmänsä naiset yleensä. Koska en viitsi laskea, en tiedä, onko ero tilastollisesti merkittävä.

Vastaajien rinnanympärys vaihteli 75-146 cm välillä. Keskiarvo oli n. 100 cm ja mediaani 98 cm. Mitta rintojen alta puolestaan oli vastaajilla 63-115 cm, keskiarvo n. 80 cm ja mediaani 79 cm. Kuvassa alla näkyvät jokaisen vastaajan mitat.

mittojen jakauma

Määritin vastaajien liivikoon perinteisen eurooppalaisen menetelmän mukaan. Tämä on siis se vanha tuttu ”rinnanalusympärys sentteinä on liivien numero”-menetelmä. Standardin EN 13402 mukaan esim. ympäryskoko 75 sopii niille, joiden rinnanalusmitta on 73-77 cm.

eurooppalaisten ympäryskokojen jakauma

Saman standardin mukaan kuppikoko määritetään rinnanympäryksen ja ympäryskoon erotuksena. Esim. rinnanympäryksen ollessa 90 cm ja rinnanalusympäryksen 77 cm, ympäryskoko on 75 cm. Erotus 15 cm osuu välille 14-16 cm, eli kuppikoko on B. Näin liivikooksi määritellään 75B.

eurokuppikokojen jakauma

Brittiläinen menetelmä perustuu tuumamittoihin. Perinteinen metodi on ns. plus 4, jossa rinnanalusympärys tuumina pyöristetään parilliseksi luvuksi. Ympärykseen lisätään sitten 4 tuumaa, ja tämä on liivien ympärysmitta tuumakokona. Esim. 77 cm on n. 30 tuumaa. Lisätään 4, jolloin ympäryskooksi saadaan 34, joka vastaa senttikokoa 75.

Brittikokojen jakauma

Kuppikoko UK-menetelmässä perustuu myös tuumiin, ja lasketaan rinnanympäryksen (pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun) ja ympäryskoon erotuksesta. Mikäli erotus on negatiivinen, kuppikoko on AA. 0 tuuman erotuksella A, 1 tuuman B jne. Esim. 90 cm on n. 35 tuumaa, joten erotus 34-ympärykseen on 1. Liivikoko on siis 75B.

Brittikuppikokojen jakauma

Eurooppalaisen menetelmän mukaan osalle vastaajista AA-kuppikin olisi liian suuri. Brittimetodilla puolestaan AA-kuppiin luokiteltiin tällä kertaa nekin, joilla erotus olisi ollut suurempi kuin -1 tuumaa. Koska UK-metodissa kuppikoot kattavat 2,5 cm euromenetelmän 2 cm sijaan, sama määrä kuppikokoja kattaa suuremman osan liivinkäyttäjistä. Ympärysmitat ovat menetelmissä usein samat, eroavuudet riippuvat pyöristystavasta.

Molemmat menetelmät ovat peräisin ajoilta, jolloin elastaania ei vielä ollut keksittykään. Rintaliivien materiaalit eivät venyneet yhtä paljon kuin nykyiset, joten ylimääräinen joustovara oli tarpeen. Monien mielestä ei eurooppalaiseen standardiin sisäänrakennettu liikkumisvara tai brittiläinen tuumien lisäys enää olekaan tarpeen. ”Plus nolla” -metodilla laskettu ympäryskoko olisi n. 10 senttiä pienempi kuin perinteisillä, ja kuppikoko vastaavasti useita kokoja suurempi.

Brittiympäryskoot +0

Kuppikokojen jakauma, UK +0

Kaikissa menetelmissä on omat heikkoutensa. ”Plus nolla” -menetelmä ei välttämättä kerro oikeaa ympäryskokoa pienirintaisilla, tai jos rintakehä on hyvin luiseva tai lihaksikas. Kuppikokoakaan ei todellakaan pysty määrittämään pelkästään ympärysmittojen perusteella. Useimmilla rinnat ovat erikokoiset keskenään, selkä voi olla leveämpi tai kapeampi… Yksilöllisesti oikean tuloksen saa varmasti vain sovittamalla liivejä. Kyselyn vastauksien perusteella voi kuitenkin arvioida, minkä kokoisia liivejä olisi hyvä olla tarjolla sovitettavaksi.

Tavallisin liivikoko kyselyn mukaan olisi perinteisellä laskutavalla sekä eurooppalaisittain että brittiläisittäin koko 75D (n. 4,9 %) ja seuraavaksi yleisin 80D (3,6 %). ”Plus nolla” -menetelmällä laskien yleisin yksittäinen koko oli 65FF (n. 5,5 %), hyvänä kakkosena 70FF (5,2 %).

Nyt vaateliikkeiden sisäänostajat HUOMIO! Perinteisen standardimitoituksen mukaan eurokoot 70-85 A-F kattaisivat 51 % vastaajista. Jos siis vastaukset pystyisi yleistämään: mikäli vaatekauppa haluaa tarjota pienimmällä kokovalikoimalla suurimmalle osalle ostajista, valikoimaan tulisi ottaa nuo 24 kokoa. Jostain syystä 70-ympärystä ei juuri ole tarjolla, eikä varsinkaan B-kuppia suurempana, vaikka konservatiivisenkin mittaustavan mukaan se olisi siis hyvin yleinen kokoluokka. Ja kun huomioimme sen, että vastaajani ovat ehkä hieman rotevampia kuin ikäluokkansa ja asuinpaikkansa naiset keskimäärin, ehkä eniten tarvittaisiinkin ympäryskokoja 65-80?

Puolet naisista jää silti tuon kokovalikoiman ulkopuolelle. Tässä päästäänkin taas asian ytimen tuntumaan: miksi edes alusvaatteiden erikoisliikkeissä ei myydä kaikkia mahdollisia kokoja? Laskujeni mukaan siis 24 liivikoolla kattaisi noin puolet naisista. Kaksinkertainen määrä kokoja, 48, kattaisi 100 %:n sijasta alle 80 %. Noin 90 % kattavuuteen tarvittaisiin jo yli 60 koon valikoima. Silti liiveittä jäisi se 10 % naisista, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Nyt seuraa kuitenkin jotain tosi jännää ja sellaista, mitä en osannut aavistaakaan. Toivottavasti olen siis laskenut oikein… ”Plus nolla” -menetelmällä liivikokojakauma onkin sellainen, että 24 yleisintä kokoa valitsemalla kattavuus on peräti 62 %! Tarvittavat liivikoot ovat 60-75 D-GG. Kaikki koot ovat siinä haarukassa, jossa ”plus nolla” -menetelmä tiettävästi toimii hyvin.

No niin. Tämä kirjoitus on vain pieni pintaraapaisu siitä tiedosta, minkä vastauksistanne saisi kasattua. Silti tulosten käsittely ja kirjoittaminen on vienyt jo monen työpäivän edestä tunteja. Uskon, että datasta saisi vielä vaikka kuinka monta bloggausta aikaiseksi. Mitä haluaisitte seuraavaksi tietää?

Kysely pysyy toistaiseksi avoinna vastauksille🙂 Linkki siihen: http://wp.me/P2UKhZ-5E

Kokokysely!

mittanauha

Koska minua kovasti kiinnostaa, minkä kokoisia rintaliivejä suomalaiset käyttävät ja toisaalta, minkä kokoisia he tarvitsevat, päätin kartoittaa tilannetta hieman. Blogista löytyy nyt siis omalta sivultaan kysely, johon toivon tottakai mahdollisimman paljon vastauksia. Vastataksesi tarvitset mittanauhan ja 5-10 minuuttia aikaa.

Kunhan aineistoa on koossa tarpeeksi, julkistan tulokset blogikirjoituksessa. Yksittäisiä vastauksia en paljasta, jotta ketään ei näistä tuloksista tunnistettaisi. En myöskään kysy sähköpostiosoitteita tai muuta yksilöivää tietoa, joten anonymiteettinne on suojassa.

Koska blogin lukijoissa on ehkä keskimääräistä muodokkaampia naisia, niin tulokset voivat vääristyä hieman. Olisikin kiva, jos jakaisitte kyselyä eteenpäin, niin saisimme kattavammat tulokset. Ehkäpä voisimme joukkovoimalla vaikuttaa myös kauppojen valikoimiin?

Linkki kyselyyn blogissa: https://prettybigbras.wordpress.com/kysely/
Lyhyt linkki suoraan kyselyyn: http://ow.ly/v2kuP

Villakangastakki!

Etelä-Suomessa on tänä syksynä jo useina päivinä ollut sen verran kylmä ilma, että on juuri ja juuri kehdannut talvitakissa lähteä ulos. Siksi onkin erityisen hienoa, että minulla on sellainen! Ihan oikea aikuisten ihmisten villakangastakki!

Olen viime vuodet käyttänyt lähinnä kahta toppatakkia. Toisen niistä ostin Seppälästä joskus vuosituhannen alussa, ja sen istuvuutta kuvannee hyvin se, että myös viikolla 42 raskaana ollessani sain siitä vetoketjun kiinni ihan helposti. Toinen taas on halpa urheiluvaate, joka nykyään on myös risa. Uutta talvitakkia (tai oikeastaan kahta, sillä koen tarvitsevani sekä toppatakin että villakangastakin) olen etsinyt melko aktiivisesti jo pari vuotta, mutta ei ole vastaan tullut.

Hirveän pohdinnan ja pähkäilyn jälkeen päädyin lopulta syys-lokakuun vaihteessa tilaamaan Pepperberryn kamelinvärisen villakangastakin (Camel Fit and Flare Coat). Ihastuin siihen jo vuosi sitten, mutta 129 puntaa tuntui hirvittävän kalliilta, kun ei ollut mitään takeita siitä, että sekään olisi sopiva. Nyt kun hintaa oli enää ”vain” 75 puntaa, päätin tilata. Jos se ei olisi ihan sopiva, voisihan sen näyttää ompelijalle. Arvelin, että esim. hihat eivät ehkä olisi tarpeeksi pitkät minulle.

Arvosteluissa oli usein mainittu, että takki on hartioista tiukka. Monet olivat päätyneet ostamaan kokoa isomman kuin tavallisesti. Tilasin siis taulukkokokoni 14SC sijasta koon 16SC. Kun takki saapui, ihastuin heti materiaalin tuntuun. Päällikangas on 53 % villaa, mikä on reippaasti enemmän kuin tämän hintaluokan ”villa”kangastakeissa yleensä. Pehmoinen, ohuehko kangas tuntui kivalta ja ompelutyö vaikutti laadukkaalta. Istuvuus se sijaan oli melkoinen pettymys. Takki oli aivan liian suuri sekä rinnan että vyötärön kohdalta.

IMG_3991Meinasin jo panna paluupostissa takaisin. Hartioista ja yläselästä se kuitenkin istui tosi hyvin. Hieman mallailin lisää ja päätin varata ajan korjausompelimoon. Ompelija neulasi sivusaumoja ja hihoja, ja takki näyttikin jo aika hyvältä! Kaksi viikkoa myöhemmin (pikkujoulukausi…) sain jo paljon paremmin istuvan takin itselleni.

Ennen- jälkeen-kuvia:

img_39901

IMG_4157

IMG_3993

IMG_4160

Takki postikuluineen maksoi hitusen vaille 100 euroa, sisäänotto sivusaumoista ja hihoista 50 euroa. En pidä hintaa pahana, kun vertaa vastaaviin 100-200 euron takkeihin pääkaupunkiseudun vaatekaupoissa. Materiaalit ja työn laatu ovat hyviä. Takki on tarpeeksi lämmin käytettäväksi pikkupakkasilla ohuen puseron kanssa, ja tarvittaessa sen alle mahtuu hyvin neuletakki tai ohut jakkukin.

En usko, että ”oma” kokoni 14SC olisi tässä takissa ollut hartioista tai lantiolta tarpeeksi leveä minulle. Muokattuna 16SC sopii hartioista oikein hyvin, pystyn liikuttamaan käsiä vaivatta ja istuminenkin onnistuu. Miehusta on hieman väärän mallinen, ”kärkiväli” turhan leveä ja rintojen sivuille jää pikkuisen tyhjää tilaa. Sen muokkaaminen olisi ollut työlästä (=kallista), koska saumat on tikattu päältä. Kokonaisuutena takki on kuitenkin minulle mieluinen ja mielestäni istuu paremmin kuin mikään vaatekaupoissa sovittamani ”tavallinen” villakangastakki.

Et ole kokoa 75 B

Ajattele tavallisinta liivikokoa. Jos mieleesi ei tule 75 B, niin todennäköisesti jotain sinne päin kuitenkin. 75 B on esim. Clamos-mallitoimiston malleilla yleisin (jos liivikoko on kerrottu). Todennäköisesti mallien, tai sinun, liivikoko ei kuitenkaan ole 75 B.

Koon 75 B liivejä käytetään aika usein myös muotikuvauksissa. Tältä se sitten näyttää:

Mallin rinnat eivät mahdu kuppeihin kunnolla, vaan nousevat yli sekä etupuolelle että kainaloon. Kuvankäsittelyllä on luultavasti tasoitettu pahin pullistelu ja sävyillä korostettu rintavakoa, johon huomio hienosti keskittyykin.

Liivit on kiinnitetty sisimpään hakaseen ja olkaimet kiristetty lyhimmilleen. Koska ympärys on liian löysä, se nousee hieman ylöspäin selässä.

Jos malli todella käyttäisi näitä liivejä, hän saisi koko ajan olla korjailemassa rintojen asentoa. Liivit nousisivat selässä kaarelle, ja olkaimet putoilisivat hartioilta.

Kuvan Agent Provocateurin etukiinnitteiset Jena-liivit ovat uskomattoman seksikkäät, ja niitä valmistetaan kokoja 70-80 B-F (eurokokoina B-G).

Jostain käsittämättömästä syystä mallille on päätetty pukea liivit kokoa 75 B. Malli ei ole kokoa 75 B, vaan pikemminkin 65 DD, ehkä jopa 60 E. En aio syyttää tästä ketään, tällaista se on. Ei ole aikaa, tehtaalta tulee vain se yksi koko kuvauksia varten, harva valokuvamalli oikeasti on kokoa 75 B.

Vertailun vuoksi toiset kuvat, toiselta valmistajalta, liivien koko 70 C:

Mallin rinnat näyttävät mahtuvan kuppeihin. Kuvaa on tosin käsitelty runsaammin, ja ei tuo nyt ihan käytännölliseltä koolta näytä – malli voisi siis ehkä tarvita yhden kuppikoon suuremmat liivit.

Takaa liivit ovat vaakasuorassa ja olkaimissa on säätövaraa. Liivit on kiinnitetty taas tiukimpaan hakaseen. Mainoskuvissa se on tapana, koska sitä pidetään esteettisesti parempana kuin näkyvillä olevia hakasia. (Mieluummin tosin haluaisin nähdä ne hakaset, tietäisi sitten kuinka monta niitä on.)

Tämänkin mallin liivikoko on todennäköisemmin 65 D tai 65 DD, tai vastaava rinnakkaiskoko pienemmällä ympäryksellä. Boux Avenuen Siobhan-plunge-liiviä myydään kokoja 60 B-E, 65-80 A-E ja 85 B-E (brittikokoja, eurokokoina n. A-F).

Palaan vielä mallitoimiston sivuille. Mallien ilmoitetut rinnanympärykset vaihtelevat 83 sentistä 93 senttiin. Näiden mittojen ja kokemuksen perusteella arvioisin, että todelliset liivikoot näillä mitoilla voivat olla pienimmässä päässä esim. 60 DD, 65 D tai 70 C, suurimmassa päässä taas vaikkapa 65 G tai 70 E (brittikokoina). Todennäköisesti mallit käyttävät siis pari kuppikokoa liian pieniä liivejä ja vastaavasti liian suurta ympärystä. Aivan kuten me muutkin.

Pikkujoulut tulossa, mitä alle?

Pikkujoulukausi on jo alkanut, ja uudet juhla-asut ovat monella ajankohtaisia. Mutta löytyykö alusvaatelaatikosta mekon alle sopivat rintaliivit, vai pitäisikö nekin hankkia? Kerron muutaman kauniin ja toimivan vaihtoehdon.

Syväänuurretun kaula-aukon kanssa paras valinta on plunge-malliset liivit, joissa on matala keskiosa. Ohuiden kankaiden alle sopivat sileäpintaiset liivit, oman mieltymyksen mukaan kevyesti topattuna, muotoillulla kupilla tai toppaamattomilla kupeilla.

Harmaat syväänuurretut rintaliivit

Freya Deco, muotoonprässätty plunge-liivi hiilenharmaana (myös beige ja musta), koot 60 DD-G, 65 DD-GG, 70-80 B-GG, 85 B-G. Kuva: http://www.freyalingerie.com

Tumma syväänuurrettu rintaliivi

Bravissimo Satine Nouveau, kevyesti topattu musta-violetti plunge-liivi. Koot 60-85 DD-J. Kuva: http://www.bravissimo.com

Korallinpunaiset syväänuurretut rintaliivit

Cleo Neve, syväänuurrettu muotoonprässätty t-paita-liivi korallinpunaisena (saatavana myös musta ja beige), koot 60-85 D-H. Kuva: http://www.panache-lingerie.com

Syväänuurretut turkoosit rintaliivit

Elomi Betty, syväänuurrettu toppaamaton liivi värinä turkoosi (myös mustana). Koot 75 G-HH, 80-95 D-HH, 100 D-G, 105 D-DD. Kuva: http://www.elomilingerie.com

Punaiset syväänuurretut rintaliivit

Panache Andorra, plunge-mallinen toppaamaton rintaliivi, kausiväri punainen Spice. Koot 60-85 D-H. Kuva: http://www.panache-lingerie.com

Muita plunge-mallisia rintaliivejä ovat esim. Ewa Michalakin PL-, S- ja SM-mallit.

Olkaimettoman puvun alle sopii tottakai parhaiten olkaimettomat liivit. Niissä on yleensä melko korkea keskiosa, mikä tekee ympäryksestä vakaan. Pitoa lisäämässä liiveissä on ihoa vasten silikonia. Varoituksen sana: olkaimettomat liivit ovat harvoin, tuskin koskaan, yhtä aikaa sekä toimivia että kauniin muodon antavia.

Ns. multiway-liiveissä olkaimet voivat olla kokonaan irrotettavat, mutta ne voi laittaa myös esim. selästä ristiin tai yhteen (racerback), niskan takaa kulkemaan (halterneck) tai jopa yksiolkaimisen puvun alle sopivaksi. Irrotettavien olkainten tilalle voi vaihtaa läpinäkyvät silikoniolkaimet, jotka eivät näy esim. pitsisen yläosan alta.

Mustat olkaimettomat rintaliivit

Olkaimettomat/multiway Panache Evie -rintaliivit, värit musta, beige ja valkoinen. Koot 65-85 D-H. Kuva: http://www.panache-lingerie.com

Mustat olkaimettomat rintaliivit

Elomi Maria, olkaimettomat rintaliivit, värit musta ja ivory. Koot 75 G-HH, 80-95 DD-HH, 100 DD-G, 105 DD-E, 110 DD. Kuva: http://www.elomilingerie.com

Vaalean ihon värinen olkaimeton rintaliivi

Olkaimettomat/multiway Freya Deco -rintaliivit, värit beige ja musta. Koot 60 D-G, 65 D-GG, 70-80 B-GG, 85 B-G. Kuva: http://www.freyalingerie.com

Mustat syväänuurretut multiway-rintaliivit

Ewa Michalak PL Onyks, mustat multiway-plunge-rintaliivit irrotettavilla push-up-tyynyillä. Koot 65 A-K, 70 AA-M, 75 AA-LL, 80 A-L, 85 B-KK, 90 C-K, 95 D-JJ, 100 D-J, 105 D-HH. Kuva: http://www.ewa-michalak.pl

Kuppikoot ovat brittikokoina. Osaa malleista myy mm. Sokos (Freya ja Elomi), Lumingerie ja Annella.

Kuppikokojen salatiedettä edistyneille

Kerron teille salaisuuden: liivikokojen muuntotaulukoista ei ole hyötyä. Minullakin on tässä blogissa taulukko, joka kertoo eurokokojen ja brittikokojen vastaavuudet. Se on lähinnä suuntaa-antava, koska euro- ja brittikokojen, ja kaikkien muidenkin maailmalla käytössä olevien kokojen erona on muutakin kuin niissä käytety aakkoset.

Lähtökohtainen ero on kaavojen sarjomisessa, eli siinä mitä eroa on viereisillä ko’oilla. Eurooppalaisen EN 13402 -standardin ja vanhan käytännön mukaisesti kuppikoot sarjoitetaan 2 cm lisäyksin, ympärysmitta 5 cm lisäyksin. Brittien ja amerikkalaisten sarjomismenetelmä perustuu tuumiin, eli kuppikokojen lisäykset ovat 2,54 cm ja ympärysmittojen lisäykset 5,08 cm (käytännössä nämä voivat olla myös 2,5 ja 5 senttiin pyöristettyjä). Seuraava taulukko kertoo, mitä tämä käytännössä tarkoittaa:kuppikokojen muuntotaulukko

Mutta ei tuostakaan taulukosta ole yksinään mitään hyötyä. Eurooppalaisetkin liivinvalmistajat saattavat käyttää 2,5 cm lisäyksiä. Osa valmistajista ei myöskään lisää ympärystä 5 sentillä vaan vain 4 sentillä. (Uskoisin, että tähän on syynä se, että pidempi kuminauha venyy senteissä enemmän kuin lyhyempi. Isommat ympärykset on siis leikattava tiukemmiksi kuin pienemmät, etteivät ne olisi käytössä liian löysiä.) Epäilemättä en osaa edes aavistaa, mitä kaikkia tapoja on käytössä.

Valmistajien omista mittataulukoista voi joskus päätellä, mitä menetelmiä he käyttävät. Käytännössä sopivan koon löytämiseksi pitää kuitenkin vain sovittaa kunkin merkin liivejä.